Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.4.2015

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.4.2015

Kaupunginjohtaja Timo Koiviston virkavaali vahvistettiin

Kaupunginvaltuusto valitsi päätöksellään 10.11.2014/98 kaupunginjohtajan virkaan Timo Koiviston kahdeksan vuoden määräajaksi
Kaupunginvaltuusto vahvisti kaupunginjohtajan virkavaalin. Timo Koivisto valittiin kaupunginjohtajaksi kahdeksan vuoden määräajaksi 1.5.2015 alkaen.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.1/frmtxt59.htm

Kaupunginvaltuuston kokousajat 1.8.-31.12.2015

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

- Valtuuston kokoukset syyskaudella 2015 pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. (kello 16.00) ja 14.12.
- Valtuuston seminaarit syyskaudella 2015 pidetään maanantaisin kello 17.00 seuraavina päivinä: 21.9. ja 9.11.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.1/frmtxt60.htm

Heikinkatu - Ramoninkatu asemakaavan muutos hyväksyttiin

Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 62 tonttia 1 Heikinkadun ja Ramoninkadun kulmassa, osoitteessa Ramoninkatu 2.

Hakijan perustelu kaavamuutokselle on opiskelija-asuntojen tarve hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja hyvien kevytliikenneyhteyksien varrelle sekä koulujen läheisyyteen. Tontille on tarkoitus toteuttaa valtion tukemaa opiskelija-asumista samalla periaatteella kuin radan varrella, toisella puolella Heikinkatua toteutetut hankkeet.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/891

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 1.4.2015 tarkistetussa muodossa.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.1/frmtxt61.htm

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013 – 2030 hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2013 – 2030 liitekarttoineen 2.3.2015 tarkistetussa muodossa.

Edellinen Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2004. Tällöin Korpilahti ja Jyväskylän maalaiskunta olivat vielä omia kuntiaan. Vuonna 2011 laadittiin Jyväskylän seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma.

Tämä vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän Energian ja JS - Puhdistamon toimesta. Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on laadittu vuosien 2013 – 2014 aikana.
Jyväskylässä toimii useita vesihuoltolaitoksia ja kehittämissuunnitelmassa on pyritty huomioimaan kaikkien vesihuoltolaitosten kehittämistarpeet.

Jätevedenkäsittely on keskitetty JS-Puhdistamon Nenäinniemen ja Korpilahden jätevedenpuhdistamoille. Alueen suurimpaan jätevedenpuhdistamoon on tulossa mittavat saneeraukset tarkistettujen lupaehtojen myötä. Myös Korpilahden jätevedenpuhdistamolle on tulossa tarkistetut lupaehdot. Hulevesien hallittu johtaminen ja käsittely nojautuu kaupungin alueelle laadittuun hulevesiohjelmaan.

Jaksolla 2013-2030 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämisen keskeisimmät kehittämistarpeet ovat vesihuoltoverkostojen saneeraus, jätevedenpuhdistamojen kehittäminen ja toimivan vesihuollon rakentaminen uusille kaava-alueille. Lisäresurssointi vesihuoltoverkostojen saneeraukseen nähdään tärkeäksi vesihuollon toimintavarmuuden ja myös talouden kannalta.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaan liittyvä aineisto löytyy internet-osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vesihuollonkehittamissuunnitelma

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.1/frmtxt62.htm

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtosäännön tarkistaminen

Tilapalvelu-liikelaitoksen nykyinen johtosääntö on luettavissa osoitteessa http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/print_it/2752.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Tilapalvelu-liikelaitoksen johtosääntöön tehdään ehdotetut muutokset lukuun ottamatta 4 §:ää joka säilytetään ennallaan. Uusi johtosääntö tulee voimaan 1.5.2015 lukien.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.1/frmtxt63.htm

Kimmo Suomen tilalle valtuustoon Simo Halttunen ja hallitukseen Pentti Mäkinen

Kimmo Suomi (SDP) on pyytänyt 27.3.2015 henkilökohtaisten syiden vuoksi eroa kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen tehtävistä. Lisäksi hän pyytää eroa Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävistä, johon jäsenet valitsee kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

1. Kaupunginvaltuusto myöntää Kimmo Suomelle eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Simo Halttunen.

2. Kaupunginvaltuusto myöntää Kimmo Suomelle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.1/frmtxt64.htm

Anna-Leena Sahindalin (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistamiseksi

Anna-Leena Sahindal (SDP) ja 47 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 30.3.2015 valtuustoaloitteen johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistamiseksi. Aloitteessa todetaan, että sidonnaisuuksien ilmoittaminen tuo lisää avoimuutta päätöksentekoon ja palvelee kunnan ja kuntalaisten etua. Sidonnaisuuksia ovat muun muassa jäsenyydet eri yritysten hallituksissa, kaupungin omistamien yhtiöiden ja kuntayhtymien luottamuselimissä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet. Aloitteessa ehdotetaan, että Jyväskylän johtavien tilivelvollisten virkamiesten taloudelliset sidonnaisuudet pitää selvittää ja antaa tiedoksi päätöksentekijöille.

Jyväskylän kaupungin johtoryhmän jäsenten ja varajäsenten tiedot sidonnaisuuksista on julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/organisaatio/johtoryhma

Kaupunginvaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/27041800.1/frmtxt65.htm


Valtuuston kokouksen tallenne katsottavissa osoitteessa
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto/kokousajat

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 5924471

27.4.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje