Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 23.4.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 23.4.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta hyväksyi tänään kokouksessaan mm. turvapalvelutoiminnan uudet asiakasmaksut. Päätöksen myötä turvapuhelimista perittävät maksut vanhuspalveluissa alenevat. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin käyttösuunnitelman muutokset sekä annettiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski yhteisten ruokailutilojen saamista Palokan veteraanitalon asukkaiden käyttöön.

Jyväskylän kaupungin turvapalvelutoiminnan asiakasmaksut 1.5.2015 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi turvapalvelutoiminnasta 1.5.2015 alkaen perittävät asiakasmaksut. Jatkossa kaupunki perii asiakkaalta turvapuhelinpalvelusta 35,80 euron suuruisen kuukausimaksun, joka sisältää turvapuhelinpalvelun, gsm-turvapuhelinlaitteen, puhelinliittymän (sim-kortin) ja turvarannekkeen.

Kuluvana vuonna turvapalvelumaksu on ollut 24,80 euroa/kuukausi, joka on sisältänyt vain kaupungin tuottaman turvapuhelinpalvelun. Maksun lisäksi asiakas on maksanut palveluntuottajalle laitevuokraa 32,00-34,90 euroa kuussa sekä lisäksi matkapuhelinoperaattorille erillisen puhelinliittymämaksun. Jatkossa erillisiä laskuja ei tule vaan kaikki palvelut sisältyvät kaupungin perimään turvapuhelinmaksuun (35,80 euroa/kk).

Muutos liittyy Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen toiminnan muutoksesta. Vanhuspalvelut aloittaa kotihoidon turvapuhelinpalvelutoiminnan omana toimintanaan 1.5.2015 alkaen. Asiakkaat siirtyvät turvapuhelinkeskuksen palveluiden piiriin porrastetusti.

Asiakaskohtainen uusi palvelumaksu tulee voimaan, kun asiakas siirtyy kaupungin omaan turvapuhelinpalvelun piiriin. Tavoitteena on, että kaikki turvapalveluasiakkaat on siirretty kaupungin oman turvapalvelun piiriin 30.9.2015 mennessä.

Turvapuhelinpalvelun mahdolliset lisäpalvelut ja niiden maksut on esitetty päätösliitteessä osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?PTLTK+23%2e4%2e2015%2015%3a00%3a00+70+1

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/23041500.1/frmtxt70.htm

Lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman muutokset

Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan käyttösuunnitelman vastaamaan uudistettua organisaatiota. Toimialan tavoitteet ja talousarvio säilyivät valtuuston joulukuussa hyväksymän talousarvion mukaisina.

Perusturvan toimialan yhteenlasketut toimintamenot ovat 423,7 miljoonaa euroa, toimintatulot 60,6 miljoonaa euroa. Toimintakate on näin 363,1 miljoonaa euroa.

Toimialan käyttösuunnitelma kohdentuu palvelualueille seuraavasti: sosiaalipalvelut 75,4 miljoonaa euroa (sisältää nykyisin myös vammaispalvelut), vanhuspalvelut 64,2 miljoonaa, perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 10,7 miljoonaa euroa, avoterveydenhuolto 47,2 miljoonaa ja terveyskeskussairaalat noin 21 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoitoon on varattu 142,7 miljoonaa euroa. Lisäksi toimialan yhteisiin on varattu noin 1,9 miljoonaa euroa.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/23041500.1/frmtxt69.htm

Raija Sipisen (KD) ym. valtuutettujen valtuustoaloite yhteisistä ruokailutiloista vanhusten käyttöön

Perusturvalautakunta antoi kokouksessaan vastauksensa Raija Sipisen (KD) ja Marika Visakorven (KD) sekä 12 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen, joka koski Palokan veteraanitalon asukkaiden ruokailua ja ruokailutilojen käyttöä. Aloitteen taustalla oli veteraanitaloilla toimineen ruokapalvelujen tuottajan toiminnan siirto pois 1.12.2014 alkaen.

Muuttunut tilanne aiheutti sen, että osa Palokan veteraanitalon asukkaista siirtyi kotihoidon tukipalvelun piiriin ja osa asukkaista tilaa ateriansa muilta kaupungissa toimivilta ruokapalveluyrittäjiltä. Samalla kotihoidon käyntien sisältö asiakkaiden luona muuttui niin, että varsinaisen hoitotyön lisäksi käynteihin sisällytettiin aamiaisen valmistaminen, lounaan ja päivällisen lämmittäminen ja ruokailussa avustaminen.

Vastauksessa todetaan kuitenkin, että aloitteen valmistelun aikana Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti Oy ilmoitti, että uusi ruokapalveluyrittäjä aloittaa toiminnan Palokan veteraanitalolla helmikuun 2015 aikana. Uusi toimija Aatsipoppaa Oy aloitti toiminnan helmikuun lopussa.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/23041500.1/frmtxt72.htm

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen 1.5.2015 alkaen ja terveydenhuollonjaoston esittelijän toimialajohtaja Kallimon pohjaesitysten mukaisesti.

Kokouksen koko esityslistan voi lukea osoitteessa: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/23041500.1/index.htm

Liitteet voi lukea osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PTLTK&pvm=23%2e4%2e2015%2015%3a00%3a00

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 29.4.2015 klo 9–15 Jyväskylän kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32 ja internetissä http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk.htm.

Lisätietoja: perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Heidi Rentola, p. 0400 537 824 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3634 (huom. tavoitettavissa kello 19 jälkeen.)

23.4.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje