Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 20.4.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 20.4.2015

Lautakunta hyväksyi sivistyksen toimialalle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen toimintasäännön sekä kuuli sivistyksen toimialan organisaation ja johtamisjärjestelmän viime vaiheen valmistelutilanteen.

Toimintasääntöä säädettiin vielä ennen päätöstä

Jyväskylän kaupungin hallintosääntöön, uudistettuun palveluorganisaatioon sekä johtamisjärjestelmään kevään aikana tehdyt muutokset edellyttävät myös toimialojen toimintasääntöjen tarkistamista. Toimintasäännössä määritellään muun muassa lautakunnan tehtäväalue ja vastuut sekä määräykset lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden toimivallasta.

Uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaista sivistyksen toimialaa johtaa toimialajohtaja. Toimiala jakautuu palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi, joita ovat perusopetus 1 ja 2 varhaiskasvatus 1 ja 2 sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Palvelualueet jakautuvat edelleen palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Johtamisjärjestelmän ja -tasojen muutoksien takia toimintasääntöön tehtiin tarkistuksia toimivaltaa koskeviin määräyksiin.

Lautakunta hyväksyi toimintasäännön toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisin muutoksin:

Toisen pykälän lause ”Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii sivistyksen toimiala, jonka johtajana toimii toimialajohtaja” muutettiin muotoon: ”Sivistyslautakunnan ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa toimii sivistyksen toimiala, jonka johtajana toimii toimialajohtaja”.

Toiseen pykälään lisättiin kappale: Toimialajohtaja vastaa sivistyksen toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Palvelujohtajat toimivat toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtajat vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.

Lisäksi lause: ”Konserninhallinnon toimintasäännössä määrätään erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta”, muutettiin muotoon: ”Konserninhallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta.”

Viidenteen pykälään lauseet ”Otto-oikeus on apulaiskaupunginjohtajalla, kullakin lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä varten päätös toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajalle neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta.” muutettiin muotoon ”Otto-oikeus on toimialajohtajalla, kullakin lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä varten päätös toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle ja toimialajohtajalle. Ilmoitus on annettava oikaisuaikana.”

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/26031630.1/frmtxt24.htm
Asian liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?SIVLTK+20%2e4%2e2015%2016%3a30%3a00+33+1

Lautakunnalle kerrottiin sivistyksen toimialan organisoitumisesta, nykyiset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujohtajat jatkavat

Sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo ja kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä esittelivät sivistyslautakunnalle sivistyksen toimialan organisoitumista. Eino Leisimon 8.4. tekemän päätöksen mukaan sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa tulee myös jatkossa olemaan nykyiset kaksi palvelualuetta kummassakin.

Varhaiskasvatus ja perusopetus siirtyivät tähän hallintomalliin jo elokuussa 2014, jolloin muutos toi hallintoon 4 henkilötyövuoden resurssivähennyksen. Palvelualuetta johtaa palvelujohtaja. Varhaiskasvatuksen palvelujohtajina jatkavat näin ollen Hannamaija Väkiparta ja Tarja Ahlqvist ja perusopetuksen palvelujohtajina Ulla Törmälä ja Tuija Rasinen.

Aiemmin huhtikuussa kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti, että kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vastuualuejohtaja Ari Karimäki siirtyy sivistyksen toimialalla kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtajaksi 1.5. alkaen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen pykälä 32 ”Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous” hyväksyttiin esityksen mukaisesti, päätösesitys merkittiin lautakunnan puheenjohtajan
nimiin. Myös muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Ilmoitusasioissa todettiin, että kevään kokouksista 29.4. kokous perutaan ja toukokuun kokous siirretään pidettäväksi 19.5. klo 16.00 alkaen.

Kokouksen esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/20041630.1/index.htm
Esityslista liitteineen: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SIVLTK&pvm=20%2e4%2e2015%2016%3a30%3a00

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 30.4.2015. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

20.4.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje