Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » ”Sote-laki kaatui, uudistuksen tarve ei”

”Sote-laki kaatui, uudistuksen tarve ei”

- Keski-Suomen kuntien yhteiseen seminaariin osallistuneet pitivät tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyötä jatketaan laajana yhteistyönä

- Sote-laki kaatui, uudistuksen tarve ei, totesi Kuntaliiton sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Tarja Myllärinen tänään olleen sote-uudistusta käsittelevässä seminaarin puheenvuorossaan Laukaan Peurungassa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiriin johtaja Juha Kinnunen jakoi näkemyksen ja kannusti seminaariin osallistuneita miettimään asioita Keski-Suomessa pitemmällä aikavälillä.

- Isoa kuvaa pitää rakentaa nyt 5-15 vuoden aikajänteellä ja katsoa paljon pidemmälle kuin nykyisellään teemme. Uuden sairaalan toimintamallin onnistuminen vaatii, että koko nykyisen sairaanhoitopiirin 250 000 asukkaan palvelut saadaan toimimaan kokonaisuutena.

Kinnunen muistutti, että palveluiden painopiste tulee siirtymään vahvasti ikääntyneiden hoitoon ja hoivaan, sillä yli 75 vuotta täyttäneiden määrä Keski-Suomessa tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. Jotta palvelut voidaan heille tuottaa, pitää tehdä entistä laajempaa yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

- On selvää, että ikääntyvien palvelutarpeeseen vastaamiseksi on löydettävä uusia tapoja ja entistä leveämmät hartiat tuottaa palveluita. Mutta se ei koske ainoastaan tulevaisuutta, kaikissa hankkeessa mukaa olevien kunnissa tulisi jo nykyisellään tehdä päätöksiä, jotka tukevat toinen toisiaan. Kysymys kuuluu, miten varmistamme yhteisen näkemyksen syntymisen, kysy Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä.

Juha Kinnunen muistutti loppupuheenvuorossaan, että Keski-Suomessa käytetään sosiaali- ja terveyspalveluihin noin miljardi euroa vuodessa. Jos yhdessä mietitään, miten rahat saadaan riittämään, löydetään varmasti vaikuttavampia keinoja kuin miettimällä ne erillään jokaisessa kunnassa oman pöydän ääressä.

”Ei kannata enää jäädä odottamaan”

Seminaariin osallistuneet noin 400 kuntien ja sairaanhoitopiirin virkamiestä, työntekijää, päättäjää, henkilöstöjärjestön, yritysten ja järjestöjen edustajaa olivat seminaarin päättyessä yksimielisiä siitä, että vaikka laki kaatui, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyötä jatketaan Keski-Suomessa kuntien ja eri toimijoiden laajana yhteistyönä.

Yleisöpuheenvuoroissa todettiin, että hankkeen tekemän hyvän pohjatyön pohjalta on aika kääriä hihat ja ryhtyä toimeen. Muun muassa henkilöstön edustajat totesivat, että uudistustyössä pitää nähdä sektorirajojen yli ja tunnistaa se osaaminen, jota käytettävissä on.

- Tehdään tästä yhdessä hyvä, totesi eräs tilaisuuteen osallistuneista työntekijöistä.

Puheenvuoroissa muistutettiin, että luottamusta tulee rakentaa ja haastaa mukaan yhä laajempi toimijoiden joukko, jotta eri sektoreiden näkemykset saadaan mukaan uudenlaisten tuottamistapojen luomiseen.

Keskustelussa ehdotettiin, että Keski-Suomessa perustetaan hankeryhmä, joka lähtee valmistelemaan Keski-Suomen sote-integraatiota. Ryhmään nimetään erilliset puheenjohtajat ja hanketyöntekijät, jotka jatkavat vuoropuhelua alueen toimijoiden kanssa ja tekevät tältä pohjalta kunnille ehdotuksen siitä, miten palveluita tulisi jatkossa tuottaa.

Yleisö muistutti erityisesti siitä, että valmistelussa tulee muistaa Keski-Suomen kuntakierroksella saatu kuntalaispalaute.

- Erilaiset kuntien hyvät käytännöt pitää tunnistaa ja säilyttää. Paikallistasolla oleva tuntemus pitää varmistaa, jotta varmistetaan mahdollisimman toimivat ja kuntalaislähtöiset lähipalvelut koko maakunnan alueelle.

Seminaarin materiaalit luettavissa hankkeen www-sivuilla

Peurungan tämänpäiväinen tilaisuus oli Kaste-rahoituksen saaneen Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen toinen Keski-Suomen kuntien päättäjille, työntekijöille, yrityksille, järjestöille ja asukkaille tarkoitettu kehittämisseminaari. Kuntien ja sairaanhoitopiirin virkamiesten ja päättäjien lisäksi paikalla oli mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä, henkilöstöjärjestöjen edustajia, yrittäjiä, oppilaitosten edustajia sekä 3. sektorin sekä lehdistön edustajia.

Päivän aikana pidetyt esitykset tullaan päivittämään osoitteeseen www.jyvaskyla.fi/sote2020/seminaarit. Sivuille tullaan päivittämään myös päivän puheenvuorojen videotallenteet.

Lisätietoja: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä p. 0400 546 613

15.4.2015Satu Kinnunen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje