Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.3.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.3.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan mm. palvelujohtajien palkat ja muut palvelusuhteen ehdot. Lisäksi lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Jyväskylään perustetaan oma kyydinvälityspalvelukeskus.

Palvelujohtajien palkan ja muiden palvelussuhteen ehtojen määritys 1.4.2015 alkaen

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan perusturvan toimialan palvelujohtajien palkoista ja työaikakorvauksista. Sosiaalipalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelujohtajien kokonaispalkat ovat 1.4.2015 alkaen 6 400 €/kk, perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtajan kokonaispalkka 5 800 €/kk ja terveyskeskussairaaloiden palvelujohtajan kokonaispalkka 8 300 €/kk. Avoterveydenhuollon palvelujohtajan palkka ja muut palvelussuhteen ehdot määritellään virkavalinnan yhteydessä.

Kaupunginjohtajan määräämälle toimialajohtajan ensimmäiselle sijaiselle maksetaan edellä päätetyn lisäksi 150 €/kk lisätehtävien hoidon perusteella.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen on osan hallinnon tehtävien tarkastelua, joka on käsitelty Jyväskylän kaupungin syksyn 2014 yhteistoimintaneuvotteluissa. Johtamisjärjestelmän muutoksella tavoitellaan myös pysyvien säästöjen saavuttamista. Valmistelun tässä vaiheessa arvioituna johtamisjärjestelmän muutoksella saavutetaan koko kaupungin tasolla noin 580 000 euron vuotuiset säästöt palkkasummasta. Arvio koostuu palkkakustannuksista sivukuluineen.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/26031500.1/frmtxt51.htm

Kyydinvälityspalvelun kilpailuttaminen etenee kaupunginhallitukseen

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle muun muassa, että aiemmin päätetyn seudullisen kyydinvälityspalvelukeskuksen sijaista Jyväskylään perustetaan oma kyydinvälityspalvelukeskus ja kyydinvälityspalvelukeskuksen valmistelua ja kilpailutusta jatketaan Jyväskylän osalta kaupungin henkilökuljetusyksikössä.

Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusyksikkö aloitti jo keväällä 2013 Jyväskylää, Muuramea ja Laukaata koskevan selvityksen, joka koski matkojen yhdistelyä hoitavan keskuksen perustamista kuntien yhteistyönä. Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 4.8.201, että kyydinvälityspalvelukeskus perustetaan yhdessä Laukaan ja Muuramen kanssa ja sen hallinnointi on joukkoliikennejaostolla.

Laukaan kunnanhallituksen päätti kuitenkin syksyllä 2014, ettei lähde mukaan kyydinvälityspalvelukeskukseen. Kyydinvälityspalvelukeskuksen valmistelussa päätettiin tästä huolimatta edetä. Muuramen kunnanhallituksen 18.8.2014 kokouksen jälkeen Muurame ilmoitti, etteivät lähde kyydinvälityspalveluun mukaan vedoten valmisteilla olevaan SOTE-uudistukseen ja sen mahdollisesti mukanaan tuomiin muutoksiin.

Laukaan että Muuramen vetäytyminen hankkeesta sekä SOTE-järjestäytymislain valmistelussa ilmi tulleet sopimusvelvoitteet ovat hidastaneet kyydinvälityspalveluprosessin etenemistä eikä kyydinvälityspalveluun liittyviä kilpailutuksia ole voitu viedä eteenpäin. Järjestäytymislain siirtyminen on nyt virallisesti varmistunut ja näin ollen kyydinvälityspalvelun valmistelua voidaan jatkaa Jyväskylän osalta.

Tilanne on kuitenkin oleellisesti muuttunut kaupunginhallituksen 4.8.2014 tekemään päätökseen nähden. Muuramen ja Laukaan pois jäämisen vuoksi on perusteltua, että seudullisen kyydinvälityspalvelukeskuksen sijaista Jyväskylään perustetaan oma kyydinvälityspalvelukeskus. Perustettavan kyydinvälityspalvelukeskuksen hallinnointi toteutetaan kaupunkirakennepalvelulautakunnan alaisena toimivassa henkilökuljetusyksikössä, jossa jatketaan kyydinvälityspalvelukeskuksen valmistelua ja kilpailutusta.

Kyydinvälitystä koskevat asiat käsitellään perustettavassa virkamiestyöryhmässä, jossa on edustus henkilökuljetusyksikön lisäksi perusturvasta ja vammaisneuvostosta. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnalla on otto-oikeus kyydinvälityspalvelua koskeviin asioihin.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/26031500.1/frmtxt50.htm

Avoterveydenhuollon palvelujohtajan haastatteluryhmä nimettiin

Perusturvalautakunta perusti 12.3.2015 avoterveydenhuollon palvelujohtajan viran, joka julistettiin haettavaksi. Hakuilmoitus on julkaistu 20.3.2015 ja hakuaika päättyy 10.4.2015

Perusturvalautakunta nimesi kokouksessaan palvelujohtajan haastatteluryhmään Mauno Vanhalan, Heidi Rentolan, Eila Simolan ja Hannu Murisojan. Virkamiehistä haastatteluryhmään nimettiin toimialajohtaja Kati Kallimo ja henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä. Haastatteluryhmä tulee myöhemmin valitsemaan haastatteluun kutsuttavat. Tavoitteena on, että lautakunta valitsee palvelujohtajan viimeistään kokouksessaan 21.5.2015.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/26031500.1/frmtxt54.htm

Naisten kohdunkaulan irtosolututkimusten järjestäminen

Perusturvalautakunta valtuutti Jyväskylän kaupungin terveyspalvelut tekemään palvelusopimuksen Fimlabin kanssa naisten kohdunkaulan irtosolututkimusten näytteenoton ostamisesta. Päätöksen myötä palveluajat laajenevat ja aikojen varaaminen helpottuu. Ilta-aikojen lisäämisen uskotaan lisäävän väestön osallistumisaktiivisuutta tutkimuksiin.

Jatkossa kohdunkaulan irtosolututkimukset otetaan Fimlabin toimipaikoissa. Jyväskylässä näytteet otetaan kaupungin keskustassa olevassa näytteenottokeskuksessa tai Keski-Suomen keskussairaalan näytteenottokeskuksessa. Palvelumuutos mahdollistaa asiakkaille jatkossa ilta- sekä mahdollisesti myös lauantaiaikojen saatavuuden. Asiakkaat voivat jatkossa varata aikoja itse puhelinajanvarauksen lisäksi sähköisen ajanvarauksen avulla.

Muissa JYTE-kunnissa (Muurame, Uurainen ja Hankasalmi) näytteet otetaan Fimlabin toimesta terveysasemien omissa näytteenottopisteissä.

Seulontatutkimukseen kohdunkaulan syövän havaitsemiseksi kutsutaan kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaat naiset. Vuonna 2015 kutsut lähetetään vuosina 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980 ja 1985 syntyneille naisille. Kulloinkin seulottaviin ikäryhmiin kuuluvat naiset kutsutaan jatkossakin seulontatutkimukseen henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Jyväskylässä tutkimukseen kutsuttavia naisia on 6108, Hankasalmella 207, Muuramessa 455 ja Uuraisilla 151. Tutkimus on asiakkaalle maksuton.

Aiemmin palvelu on JYTE:ssä järjestetty omana toimintana. Palvelun käyttöönotto aiheuttaa Jyväskylälle lisäkustannuksia 44 588,40 € kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Palvelun käyttöönotto vapauttaa kuitenkin Jyväskylässä noin 1½ terveydenhoitajan henkilötyövuoden työpanoksen, joka tarvitaan opiskeluterveydenhuollon työvoiman vajauksen vähentämiseen.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/26031500.1/frmtxt55.htm

_________________

Lisäksi perusturvalautakunta päätti kokouksessaan lakkauttaa maahanmuuttajapalveluiden palvelujohtajan viran ja perustaa sen tilalle johtavan sosiaalityöntekijän viran maahanmuuttajapalveluihin.

Lautakunta myönsi Juhani Starczewskille eron yksilöasiainjaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta. Jäseneksi Juhani Starczewskin tilalle valittiin Kari Lahti ja varapuheenjohtajaksi Timo Peura.

Kokouksessa käsiteltiin myös perusturvan toimialan avustusten myöntämisen periaatteet, lautakunnan kokouskäytännöt kuluvalla toimikaudella sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä olo perusturvan toimialalla. Lisäksi hyväksyttiin sopimus psykologipalveluiden myymisestä Hankasalmen kunnalle. Asiakohdat hyväksyttiin toimialajohtajan pohjaesitysten mukaisesti.

Kokouksen koko esityslistan voi lukea osoitteesta: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/26031500.1/index.htm

Liitteet voi lukea osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PTLTK&pvm=26%2e3%2e2015%2015%3a00%3a00

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 1.4.2015 klo 9–15 Jyväskylän kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32 ja internetissä http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk.htm.

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3634

26.3.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje