Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Mattilan perhetukikodin palveluihin ollaan tyytyväisiä Jyväskylässä

Mattilan perhetukikodin palveluihin ollaan tyytyväisiä Jyväskylässä

Mattilan perhetukikoti, kädet. Kuva: Pirjo Ala-HynniläAsiakkaiden palaute on positiivista Mattilan perhetukikodin palveluista Jyväskylässä. Perhetukikoti tarjoaa monipuolista lastensuojelun palvelua lapsille ja lapsiperheille. Viime vuoden aikana kerätyllä palautekyselyllä selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Mattilan 0-12-vuotiaiden kriisi- ja vastaanottokodin osastohoitoon ja lapsiperheiden tuetun asumisen palveluun.

Kriisi- ja vastaanotto-osaston kouluarvosanaksi 8 plus

Yli puolet Mattilan perhetukikodin osastohoidon kyselyyn vastanneista koki, että lapsen sijoituksesta osastojaksolle oli perheelle ja lapselle hyötyä. Valtaosan, sekä lapsen, että perheen elämäntilanne muuttui sijoituksen myötä parempaan suuntaan. Suurimmalla osalla vastanneista asiakkuus kesti alle kuusi kuukautta.

Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat siihen, että heillä oli selvillä sijoituksen syy, ja he saivat tarvittaessa omaa keskusteluaikaa työntekijän kanssa. Vastaajat kokivat myös, että Mattilan perhetukikodissa asioita hoidetaan luottamuksellisesti ja Mattilan tilat ovat asianmukaiset. Kouluarvosanaksi perhetukikoti sai 8.2.

– Olemme iloisia saamastamme positiivisesta palautteesta. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on asia, johon sisältyy paljon ennakkoluuloja ja jopa pelkoja. Sellaisessa tilanteessa työntekijöiden ammattitaito, arvostus asiakkaita kohtaan sekä hyvinvointia edistävä ilmapiiri ovat erityisen tärkeitä, Mattilan perhetukikodin johtaja Pia Liukkonen selventää.
– Saamamme palautteen perusteella voin sanoa olevani ylpeä työryhmästämme. Se, että valtaosa asiakkaista koki sijoituksen aikaisen työskentelyn auttaneen elämäntilanteessa, kertoo mielestäni siitä, että työllämme on vaikuttavuutta, Pia Liukkonen jatkaa.

Kehitettävääkin on. Esimerkiksi ruoan laatu ja vapaa-ajan toiminnan riittävyys jakoivat mielipiteitä.
– Jatkossa näihin asioihin tullaan kysymään lasten mielipiteitä ja toiveita aiempaa säännöllisemmin, Liukkonen sanoo.

Myös hoidon vastaaminen asiakkaan odotuksiin jakoi mielipiteitä.
– Palaute ei tosin kerro alittuivatko vai ylittyivätkö odotukset. Avoimien vastausten perusteella asiakkaat olivat pääsääntöisesti positiivisesti yllättyneitä palvelusta, Liukkonen pohtii.

Kyselyyn vastasi 32 asiakasta. Vastaajat olivat lapsia sekä heidän huoltajiaan. Viime vuonna Mattilan perhetukikodin osastohoidossa oli 55 lasta. Lasten sijoitusajat osastolla vaihtelivat päivästä puoleen vuoteen.

Mattilan perhetukikoti määräaikainen kodinomainen kasvuympäristö

Mattilan perhetukikodin kriisi- ja vastaanotto-osastolla on paikka seitsemälle lapselle. Mattilan osasto palvelee ympärivuorokautisesti Jyväskylän seudun lastensuojelutarpeessa olevia alle 12-vuotiaita lapsia. Lapsen sijoitus osastolle on määräaikaista. Mattilassa lapselle pyritään tarjoamaan säännöllinen päivärytmi, sekä virikkeellinen ja kodinomainen kasvuympäristö. Sijoituksen päätyttyä suurin osa lapsista palaa takaisin kotiin. Jos kotiin palaaminen ei ole lapsen edun mukaista, hänelle etsitään muu pidempiaikainen sijaiskoti.

Lapsiperheiden tuettu asuminen vahvistaa perheen elämäntilannetta

Lapsiperheiden tuetun asumisen palvelun palautekyselyn mukaan vastaajat olivat tyytyväisimpiä palvelun luottamuksellisuuteen, henkilökunnan ammattitaitoon, ystävälliseen vastaanottoon palvelun alkaessa sekä siihen, että työntekijöillä oli aikaa asiakkaille.

Tuettu asuminen oli kohentanut vastaajien elämäntilannetta, vahvistanut vanhemmuutta, selkiyttänyt perheen tilannetta sekä parantanut perheen vuorovaikutusta. Vastaajat kuitenkin kaipasivat vielä enemmän aikaa keskusteluille sekä enemmän tietoa palvelusta.
– Saamamme palautteen perusteella meidän on jäsennettävä ja kuvattava palvelumallia paremmin, jotta asiakkaat saavat alkuvaiheessa selkeämmän kuvan palvelusta, Pia Liukkonen kertoo.

Tuetun asumisen palautekyselyyn vastasi 19 vuoden 2014 aikana asumisjakson päättänyttä asiakasta. Viime vuonna asumisjakso Tuetun asumisen perheyksikössä toteutui 25 perheellä, joissa oli yhteensä 27 aikuista ja 30 lasta. Tämän lisäksi työskentelyn piirissä oli kahdeksan muuta perhettä.

Tuettu asuminen lastensuojelun avohuollon tukitoimi

Mattilan perhetukikodin tuetun asumisen perheyksikkö (TUAS) tarjoaa jyväskyläläisille lapsiperheille tuettua asumista lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetukikodilla on käytössä tällä hetkellä kahdeksan erikokoista asuntoa, joissa perheet asuvat kuukaudesta puoleen vuoteen. Asumisjaksoille tulevien perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että asumisjakson ja työskentelyn lähtökohtana on lapsen edun toteutuminen. Tuetun asumisen jaksojen aikana voidaan esimerkiksi rakentaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja ottaa haltuun perusarkea: aikatauluja, asioiden hoitoa, lasten hoitoa, kodinhoidollisia tehtäviä. Henkilökunnan antaman tuen määrä ja tuen tavat räätälöidään perheen tarpeen mukaan.

Perhetukikodin palveluihin kuuluu myös lyhytaikainen perhehoito lapsille. Mattilan perhetukikodin kaikkiin palveluihin ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityön kautta.

www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu/huostaanotto/perhetukikoti

Lisätietoja:
Pia Liukkonen, p. 014 266 3531, perhetukikodin johtaja, Jyväskylän kaupungin sosiaalipalvelut, Mattilan perhetukikoti
Anne Seppälä, p. 014 266 3447, lastensuojelun palvelujohtaja, Jyväskylän kaupungin sosiaalipalvelut

25.3.2015Tuija Ijäs

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje