Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 24.3.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 24.3.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 24.3.2015 käsiteltiin muun muassa kävelykeskustan käyttösuunnitelmaa.

Talous- ja hallintopäällikön virka perustettiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti perustaa kaupunkirakennepalvelun asiakaspalvelu ja johdon tuki -toimintayksikköön talous- ja hallintopäällikön viran 1.4.2015 alkaen. Viran perustaminen liittyy kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen. Suurta osaa nyt perustetun viran tehtävistä on aiemmin hoidettu johdon tukipalveluiden ja erityishankkeiden vastuualuejohtajan virassa, jonka lautakunta lakkautti 10.3.2015.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24031630.1/frmtxt74.htm

Kaupunkirakennelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–4 ja 6–8. Toimintasääntö tulee voimaan 1.4.2015.

Kaupunkirakenteen toimintasäännössä määritellään muun muassa viranhaltijoiden toimivalta, esittely- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ja otto-oikeuden käyttäminen. Toimintasääntö on yhteinen toimialueen kummallekin lautakunnalle lukuun ottamatta 4. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla vastuualueilla", joka koskee ainoastaan kaupunkirakennelautakunnan tehtäväpiiriin kuuluvia asioita, ja 5. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisella vastuualueella", joka koskee pelkästään rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväpiiriä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24031630.1/frmtxt77.htm

Kävelykeskustan käyttösuunnitelma vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti kävelykeskustan käyttösuunnitelman ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.4.2015. Uusi suunnitelma poikkeaa aiemmasta suunnitelmasta siten, että kauppakeskus Tawastin edustalta poistettiin yksi myynti/tapahtumapaikka ja Asemakadulle, Väinönkadulle ja Kauppakadulle merkittiin yhteensä kolme uutta anniskeluterassialuetta. Suunnitelmalla ohjataan kävelykeskustaan sijoitettavien terassi- ja kahvila-alueiden, jäätelökioskien ja tilapäisten myyntipaikkojen sijoittelua ja määritellään tarkasti kaikkien katualueelle tilapäisesti sijoitettavien rakenteiden ja laitteiden sijoituspaikat.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24031630.1/frmtxt88.htm

Tapahtumien ja yritysten mainostamis- ja opastusperiaatteista katualueilla päätettiin

Lautakunta päätti tapahtumien ja yritysten mainostamis- ja opastusperiaatteista kaupungin omistamilla yleisillä alueilla. Päätöksen mukaan yrityksille voidaan myöntää liikennemerkkityyppinen opaste vain erityisen perustellusta syystä. Pitkäkestoinen mainonta on mahdollista vain mainontayritysten mainosvälinesopimusten kautta. Siirrettävät mainostelineet ovat kuitenkin edelleen sallittuja kävelykeskustan alueella Jyväskylän kävelykeskustan toimintaa ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

Tapahtumailmoituksille voidaan myöntää lupa vain paikallisen tapahtuman yhteydessä ja korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi ellei tapahtuma kestä tätä kauemmin. Tapahtumailmoituksen sisällön tulee olla tapahtumavieraan kannalta oleellisen tiedon sisältävä ja informatiivinen, muilta osin tapahtumailmoituksen mainosarvo on pyrittävä pitämään mahdollisimman vähäisenä. Tapahtumailmoituksille ei maatarroja lukuun ottamatta myönnetä lupia keskustan ruutukaava-alueille. Tapahtumailmoitusten esilläpidosta ei toistaiseksi peritä maksua, mutta jatkossa maksullisuudesta voidaan päättää erikseen.

Työmaaopasteiden sijoittaminen pyritään jatkossa tarkistamaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Lyhytaikaisesti esillä pidettäville asuntoesittelykylteille ja yksityishenkilöiden asettamille hää- tai juhlaopasteille ei edellytetä kaupungin lupaa.

Kaupunki voi rajoittaa ilmoitusten tai opasteiden maksimimäärää tai -kokoa ja antaa muita tapauskohtaisia lisäohjeita tai -velvoitteita. Luvattomaan tai luvanvastaiseen toimintaan puututaan ensisijaisesti huomautusmenettelyllä. Kuitenkin tarvittaessa kaupunki voi poistaa luvattomat tai luvanvastaiset mainokset, ilmoitukset tai opasteet niiden asettajaa kuulematta ja asettajan kustannuksella. Poistosta mahdollisesti aiheutunutta haittaa kaupunki ei korvaa. Poistetut tuotteet, joilla arvioidaan olevan oleellista rahallista arvoa, ovat omistajan noudettavissa kaupungin osoittamasta paikasta 30 vuorokauden aikana.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24031630.1/frmtxt89.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 90 (hidasteiden käyttö- ja toteutusperiaatteet Jyväskylässä) poistettiin listalta.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24031630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=24%2e3%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

24.3.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje