Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Perheet arvioivat Jyväskylän varhaiskasvatusta 7.4. mennessä

Perheet arvioivat Jyväskylän varhaiskasvatusta 7.4. mennessä

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutetaan ajalla 23.3.–7.4.2015. Vanhempia pyydetään arvioimaan päiväkotien, perhepäivähoidon ja kerhojen toimintaa viimeisen puolen vuoden ajalta. Perheiden kokemuksia kysytään varhaiskasvatuksen hyvästä aloituksesta, lapsen vasu-keskusteluista, varhaiskasvattajien toimintatavoista sekä lapsenne kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisesta.

Perheet ovat saaneet vastauslinkin Daisy-viestinä ja sähköpostilla.

Arvioinnin kohteena Hyvä alku, vasu-keskustelut, yhteistyö ja lapsen yksilöllinen huomioiminen

Nyt toteutettavassa asiakaskyselyssä perheiden näkemyksiä kaivataan lapsen päivähoidon Hyvän aloituksen käytänteistä. Miten perheen ja päivähoitohenkilökunnan aloituskeskustelu on toteutunut sekä onko perhe saanut tarpeeksi tietoa päivähoitopaikan toimintatavoista ja –tiloista, lapsen tarvitsemista varusteista ja muista käytännön järjestelyistä.

Lisäksi kyselyssä kartoitetaan lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman toteutumista käytännössä viimeisen puolen vuoden aikana. Ovatko lapsen vasu-keskustelut toteutuneet toimintavuoden aikana ja miten perhe kokee keskustelun hyödyntävän lapsen arkea, kasvua ja kehitystä. Perheillä on mahdollisuus myös esittää kehittämisehdotuksia keskusteluihin liittyviin käytänteisiin.

Kysely kartoittaa myös lapsen ja päivähoitohenkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä perheen kokemuksia siitä, kuinka lapsen oppiminen on toteutunut leikkien, liikunnan, tutkimisen ja itsensä ilmaisun kautta.

Päiväkotienjohtajat tiedottavat perheille talokohtaisista tuloksista ja niitä voidaan käydä läpi myös vanhempien tapaamisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa.

Perheen näkökulma halutaan mukaan kehittämistyöhön

Kaksi kertaa toimintavuoden aikana toteuttava asiakaskysely on päivähoitolapsen vanhemmille mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön Jyväskylässä. Asiakaskyselyn tulosten kautta saadaan yleiskuva Jyväskylän varhaiskasvatuksen toiminnasta kotien näkökulmasta.

Asiakaskyselyjen palautteiden pohjalta päiväkodeissa, kerhoissa ja perhepäivähoidossa on muutettu käytäntöjä ja tehty sopimuksia. Päiväkodinjohtajat ovat lähettäneet vanhemmille tiedotteet niistä sopimuksista ja muutoksista, joihin on pystytty vaikuttamaan.

Lisätietoja:
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatus, p. 014 266 3269

20.3.2015Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje