Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 10.3.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 10.3.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 10.3.2015 tehtiin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseen liittyviä päätöksiä.


Johtamisjärjestelmän uudistaminen etenee

Kaupunkirakennelautakunta teki kokouksessaan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyviä päätöksiä. Lautakunta päätti lakkauttaa kaikki kolme vastuualuejohtajan virkaa maankäytön, liikenne- ja viheralueiden sekä johdon tuen ja erityishankkeiden vastuualueilta 1.4.2015 alkaen.

Lautakunta päätti perustaa tulevalle liikenne- ja viheralueet -palvelualueelle palvelujohtajan viran 1.4.2015 alkaen. Liikenne- ja viheralueet -palvelualueen johtaja toimii myös Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtajana.

Lautakunta valitsi liikenne- ja viheralueet - palvelualueen palvelujohtajaksi (kaupungininsinööriksi) 1.4.2015 alkaen Veli-Jussi Koskisen. Palvelujohtajan tehtävään on liitetty myös Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtaminen.

Asian esittelytekstit:
- http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/10031630.1/frmtxt56.htm
- http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/10031630.1/frmtxt57.htm
- http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/10031630.1/frmtxt58.htm

Vapaudenkatu 48–52:n asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Vapaudenkatu 48–52 asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä ehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Kiinteistö Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 48–50 on hakenut omistamalleen tontille asemakaavan muutosta, jolla tontin rakennusoikeutta ja kaavamerkintöjä muutettaisiin siten, että kaava mahdollistaisi asuinkerrostalon rakentamisen tontin Vapaudenkadun puoleiseen osaan. Lisärakennusoikeutta on haettu 5100 kerrosneliömetriä. Tontin maankäyttöä esitetään laajennettavaksi siten, että se mahdollistaa nykyisen käyttötarkoituksen lisäksi asuintiloja, palveluasumisen tiloja, hoivapalvelun tiloja ja julkisia palveluja. Kuusikerroksiseen uudisrakennukseen on tarkoitus toteuttaa pieniä keskusta-asuntoja. Asuntojen pihat on tarkoitus sijoittaa katoille.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/10031630.1/frmtxt60.htm


Kauppakadun yläpää pihakaduksi

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Kauppakatu välillä Kilpisenkatu–Vaasankatu ja Kilpisenkatu välillä Kauppakatu–Keskustie muutetaan pihakaduksi.

Muutos tehdään tässä vaiheessa liikennemerkein ja katukalustein ilman rakenteellisia muutoksia. Pihakatuosuuden myynti- ja terassiluvat käsitellään vuonna 2015 viranhaltijapäätöksillä yhden kesäkauden mittaisilla luvilla. Kävelykeskustan käyttösuunnitelma laajennetaan koskemaan myös tätä aluetta kevääseen 2016 mennessä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/10031630.1/frmtxt64.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 65 (Hidasteiden käyttö- ja toteutusperiaatteet Jyväskylässä) poistettiin listalta.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/10031630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=10%2e3%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Reijo Savolin, p. 0500 640 678, reijo.savolin[at]jkl.fi
- toimialajohtaja Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

10.3.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje