Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Palvelualoitekokeilu alkaa Jyväskylässä 1.4.2015

Palvelualoitekokeilu alkaa Jyväskylässä 1.4.2015

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.1.2015, että palvelualoite otetaan käyttöön Jyväskylässä vuoden kokeiluajaksi 1.4.2015 – 31.3.2016.

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille tai kaupungin työntekijöille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan ja omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä siten, että palvelu voidaan tuottaa laadullisesti paremmin ja halvemmilla kustannuksilla jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.

Palvelualoite ei koske lakisääteisiä viranomaistehtäviä, strategista johtamista tai toimintaa, toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö eikä konserniyhtiöiden toimintaa.

Palvelualoitteen voi tehdä kunnan jäsen eli henkilö, jonka kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on (kunnan asukas), yhteisö, laitos tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa tai kaupungin työntekijä/t.

Palvelualoitteen kokeiluaika on yksi vuosi, 1.4.2015 – 31.3.2016. Kokeiluaikana palvelualoitteen voi tehdä ainoastaan kulttuuri- ja liikuntapalveluista tai kaupunkirakennepalveluista siten, että palvelualoite voi johtaa palvelun tai toiminnan kilpailuttamiseen.

Muistakin kuin edellä mainituista palveluista tai toiminnoista voi tehdä palvelualoitteen, mutta palvelualoite ei johda kilpailuttamiseen.

Palvelualoite tehdään kirjallisesti ja se toimitetaan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse: Jyväskylän kaupunki, kirjaamo, Vapaudenkatu 32, PL 193, 4010 Jyväskylä, kirjaamo[at]jkl.fi.

Kirjallisen palvelualoitteen tulee sisältää aloitteen tekijän nimi- ja yhteystiedot, selvityksen siitä, mitä aloite koskee ja miten aloitteen tekijän ehdottama palvelu/toiminto olisi kokonaistaloudellisesti edullisempi ja laadukkaampi kuin kaupungin oma palvelu/toiminto. Palvelualoite ei saa sisältää liike- eikä ammattisalaisuuksia.

Hankintajohtaja käsittelee palvelualoitteen yleiset kriteerit ja tekee niistä tarvittaessa päätöksen. Hankintojen ohjausryhmän puheenjohtaja päättää siitä, antaako aloite aihetta toimenpiteisiin kuultuaan ensin ko. palvelualuetta/yksikköä sekä hankintojen ohjausryhmää.

Palvelualoitteen yleisissä kriteereissä arvioidaan, onko kohde sellainen, että siitä voi tehdä palvelualoitteen ja onko aloitteen tekijä kunnan jäsen tai kaupungin työntekijä.

Taloudellisina ja toiminnallisina kriteereinä arvioidaan, onko aloite toteuttamiskelpoinen ja onko aloitteen ehdottama palvelu/toiminta kokonaistaloudellisesti edullisempi ja laadukkaampi kuin palvelu/toiminto kaupungin oman yksikön tuottamana.

Tieto palvelualoitteen käsittelystä saatetaan palvelualoitteen tekijän tietoon ilman aiheetonta viivytystä.

Kilpailutukseen voi osallistua niin aloitteen tekijä tai kuka tahansa muu toimija. Palvelusopimus tehdään tarjouskilpailun voittajan kanssa

http://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelualoite

Lisätietoja:
hankintapäällikkö Katri Löytty, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 1410

3.3.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje