Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 24.2.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 24.2.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 24.2.2015 käsiteltiin muun muassa Tourujoen kehittämissuunnitelmaa.

Tourujoen kehittämissuunnitelma eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Tourujoen kehittämissuunnitelman hyväksymistä. Kehittämissuunnitelman hyväksymisestä päättää lopulta kaupunginvaltuusto. Suunnittelua on ohjannut kaupungin, Keski-Suomen museon sekä Jyväskylän Energia Oy:n edustajista koottu ohjausryhmä.

Tourujoen kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu tammikuussa 2014. Kehittämissuunnitelman suunnittelualue on koko Tourujoki lähialueineen. Itse uoman kunnostamisen mahdollisuudet ovat olleet suunnitelmassa pääroolissa, mutta kehittämissuunnitelma pitää sisällään myös lukuisia muita toimenpide-ehdotuksia koskien muun muassa virkistystoimintoja, reittejä, kasvillisuuden hoitoa, eroosiontorjuntaa, valaistusta, opastusta, rakenteita ja meluntorjuntaa. Kehittämissuunnitelma vaatii jatkosuunnittelua sekä myös joitakin lisäselvityksiä ennen kuin toteutuksesta voidaan päättää. Myös kaavamuutoksia voidaan joiltain osin tarvita ennen toteutukseen ryhtymistä.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.5.2014, että Tourujoen uomaa kehitetään sen nykyisellä paikallaan. Kaupunginvaltuuston päätöksessä jäi avoimeksi kuitenkin vesivoimalaitoksen kohtalo, eli jatkaako voimalaitos toimintaansa vai ei. Kaupunginvaltuuston päätöksessä todettiin, että vesivoimalaitoksen osalta kaupunginhallitus tulee antamaan konserniohjeen Jyväskylän Energia Oy:lle Tourujoen kokonaisselvityksen valmistuttua.

Kehittämissuunnitelmassa jokiuoman osalta esitetään jatkotoimenpiteiden lähtökohdaksi vaihtoehtoa, jossa koski kunnostetaan ja vesivoimalaitoksen toiminta lakkaa.

Joen kunnostus etenee siten, että tämän vuoden aikana käynnistetään kunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen. Myös monien muiden toimenpiteiden osalta käynnistetään suunnittelua jo tänä ja ensi vuonna. Esimerkiksi Kansalaispuiston suunnittelu käynnistyy vuonna 2016, ja siinä on tarkoitus erityisesti osallistaa eri tahoja jo suunnittelunprosessin alkuvaiheessa tavoitteita asetettaessa

Kehittämissuunnitelman kokonaiskustannukset ovat 3,4–4,8 miljoonaa euroa. Kustannuksissa ei ole mukana Kankaan yleissuunnitelmassa esitettyjä osia jokiraitista, muita Kankaan alueen reittejä tai puistoja eikä uutta Tourujoen yli esitettyä kevyen liikenteen siltaa.

Asian esittelyteksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24021630.1/frmtxt45.htm

Kaukolämmön lämpökeskuskontin rakentaminen Keltinmäkeen hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi poikkeamispäätösehdotuksen kaukolämmön lämpökeskuskontin rakentamiseksi Keltinmäkeen. Kontti siirretään viereiseltä pienvoimalaitostontilta uuteen paikkaan, koska se ei mahdu entiselle lämpökeskustontille.

Poikkeamista haettiin voimassa olevan asemakaavan osoittamasta käyttötarkoituksesta, sillä uusi rakennuspaikka on asemakaavassa luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta. Se rajautuu Jyväskylän Energia Oy:n omistamaan tonttiin.

Lämpökeskuksen käyttöä halutaan jatkaa uudessa paikassa, koska muuten polttoaineena käytettävä Mustankorkea Oy:ltä toimitettava kaatopaikkakaasu joudutaan hävittämään soihtupolttimella ilman hyötykäyttömahdollisuutta silloin, kun voimalaitos ei pysty sitä hyödyntämään. Laitos ei aiheuta pientä maisemamuutosta lukuun ottamatta muita ympäristövaikutuksia. Polttoprosessissa kaasusta häviää hajua aiheuttava rikkivety ja ilmastomuutosta edistävä metaanin. Poltossa syntyvä energia hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa.

Asian esittelyteksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24021630.1/frmtxt47.htm

Yksityistieavustukset myönnetään viimevuotisilla perusteilla

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että yksityistieavustukset myönnetään vuonna 2015 kunnossapitoavustuksina samoilla perusteilla kuin vuonna 2014.

Avustamisessa ei eritellä kesäkunnossapitoa ja auraamista, vaan tiekunnalle myönnetään kunnossapitoavustus, jonka tiekunta voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. Yksityistieverkko luokitellaan asutuksen sekä linja-, läpikulku-, yritystoiminta- ym. liikenteen perusteella neljään kunnossapitoluokkaan.

Asian esittelyteksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24021630.1/frmtxt50.htm


Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/24021630.1

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea täällä.

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

24.2.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje