Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Asukkaiden osallisuus vahvemmin osaksi Jyväskylän kaupungin palveluja ja päätösten valmistelua

Asukkaiden osallisuus vahvemmin osaksi Jyväskylän kaupungin palveluja ja päätösten valmistelua

 Rohkeasti aikaansa edellä olevassa Jyväskylässä asukkaat osallistuvat asioiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan. Tämä on kirjattu myös uuteen kaupunkistrategiaan. Kaupungissa on käytössä suuri määrä kuulemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia, mutta keinoja käytetään palveluissa ja päätöksenteossa vaihtelevasti. Joissakin palveluissa kuntalaisten suoran osallistumisen ja vaikuttamisen kulttuuri on jo arkipäivää, mutta monissa palveluissa osallisuuden muodot ovat vielä uusi asia.

Osallistumisen ohjenuoraksi oma ohjelma

Jyväskylän kaupunki on aloittanut osallisuusohjelman laatimisen oman organisaation ja asukkaiden tueksi. Ohjelman ensimmäinen versio luvattu kommenttikierrokselle toukokuun alussa. Keinojen ja suositusten lisäksi ohjelma tulee sisältämään konkreettisia ohjeita siitä, kuinka kaupunki käyttää ja tukee erilaisia asukkaiden osallistumisen muotoja.

Ennen huhtikuuta tapahtuu kuitenkin vielä paljon. Osallisuusohjelmaan kerätään käytössä olevia, hyväksi todettuja ja kaupunkilaisten toivomia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja sekä haetaan uusia ideoita eri kanavia ja kaupunkilaisten osallistumista hyödyntäen.

Ohjelmaa työstetään kevään aikana kuntalaisille avoimissa työpajoissa, sidosryhmätapaamisissa muun muassa yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja opiskelijoiden kanssa sekä kaupungin palvelujen ja luottamushenkilöiden ryhmissä. Myös luottamushenkilöistä koostuvalla hyvinvointipoliittisella toimikunnalla on oma roolinsa hankkeen poliittisessa ohjauksessa. Osallistuminen toteutuu kuntalaisten, valmistelijoiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vuoropuhelussa ja yhteistyössä, samoin eväin tullaan tekemään myös Jyväskylän uusi osallisuusohjelma.

Tilaisuuksien ja työpajojen lisäksi ohjelman laadinnassa hyödynnetään otakantaa.fi –nettipalvelua. Palvelussa voi keskustella ja kysyä osallistumisen ja vaikuttamisen nykytilasta ja kertoa tulevista toiveista, ohjelmaa voi kommentoida ja siitä saa yhdellä silmäyksellä käsityksen mitä valmistelussa milloinkin tapahtuu ja kuinka asian on tarkoitus edetä kaupungin päätöksenteossa. Osallisuusohjelman aikataulu sekä kuntalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvä kysely ja keskustelu löytyvät osoitteesta https://www.otakantaa.fi/jyvaskylanosallisuusohjelma.

Napakalla aikataululla päätöksentekoon ja käytäntöön, asiasta keskustellaan kaupunkilaiselle avoimessa työpajassa 2.3.

Ohjelman laatiminen on aloitettu kartoittamalla keskustelun pohjaksi jo käytössä olevia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Näistä monet löytyvät jo kaupungin osallistu ja vaikuta –sivustolta, http://www.jyvaskyla.fi/osallistu.

Kaupunkilaisille avoin työpaja järjestetään 2.3. klo 17 – 20 kansalaistoiminnankeskus Matarassa (Matarankatu 6). Tuolloin toivotaan vilkasta keskustelua osallistumisen tavoista ja haaveista, jotka kuntalaiset näkevät osallistumisen kannalta olennaisena. Lisätietoja työpajasta: http://www3.jkl.fi/tapahtumat/tapahtuma.php?id=56097&lang=

Maaliskuussa työryhmä tapaa myös eri sidosryhmiä ja käy keskustelua ohjelman sisällöistä. Ensimmäinen ohjelmanluonnos on tarkoitus saada julkisesti kommentoitavaksi nettiin toukokuun alussa. Palautteen ja kohdennetun työryhmätyöskentelyn avulla ohjelma valmistellaan vielä toukokuun aikana niin, että se olisi valmis valtuuston käsittelyyn ennen kesälomia 15.6.

Valmistuttuaan ohjelma on ohjenuora ja muistikirja kaupungin palveluille ja päätöksenteolle, ja samalla lupaus kaupunkilaisille siitä, kuinka asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa Jyväskylässä asioiden valmisteluun, palvelujen suunnitteluun ja kaupungin toimintaan.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma -työryhmän vetäjä erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen, p. 014 266 3070
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu

18.2.2015Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje