Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 16.2.2015

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 16.2.2015

Korpilahden päiväkotikorttelin asemakaavan muutos sekä tonttijako hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Korpilahden päiväkotikorttelin asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 1.12.2014 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Korpilahden keskustassa Korpilahdentien, Tähtiniementien ja Kirkkolahden rajaamalla alueella. Alue on suuruudeltaan noin 2,04 ha.

Asemakaavan muutos koskee 80. kaupunginosan korttelin 306 tontteja 4 ja 5 sekä korttelin 8 tontteja 1, 2 ja 3 sekä virkistysaluetta. Kaavamuutos mahdollistaa uuden kuusiryhmäisen päiväkodin rakentaminen alueelle, samalla tarkistetaan korttelissa 8 sijaitsevien AOR-tonttien sekä korttelissa 306 sijaitsevien AR –tonttien kaavamääräykset.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/860

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/16021800.1/frmtxt21.htm

Vanhan Vaajalan asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksy 9.1.2015 tarkistetun Vanhan Vaajalan asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajautuen Urheilutien, Savonmäentien, Vaajakoskentien ja Vesmannintien väliin yhteen kortteliin katualueineen sekä osaan naapurikorttelin pysäköintialuetta Väkkärätien varrella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakentaa sekoitettujen toimintojen kortteli, joka sisältää terveysaseman lisäksi asumista ja liiketiloja. Alueen laajuus on noin 2,9 hehtaaria. Kaavamuutosalueen omistaa Jyväskylän kaupunki ja ELY:n liikennevastuualueen valtio.

Asemakaavan muutos koskee 69. kaupunginosan korttelin 104 tonttia 2 ja 5 ja korttelin 106 tonttia 1 sekä katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 69. kaupunginosan korttelin 104 tontti 8 ja korttelin 106 tontit 2 ja 3 sekä katualueet.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/820.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/16021800.1/frmtxt22.htm

Tuulikki Väliniemen (SDP) valtuustoaloite kävelytiestä Laukaantielle Plantagenista Mäntykankaan hautausmaalle

Tuulikki Väliniemi on esittänyt valtuustoaloitteessaan kävelytien rakentamista Laukaantien varteen Plantagenin pihasta Mäntykankaan hautausmaalle. Perusteluna esitetään, että kävelytie helpottaisi asiointia kukkakaupassa ja lyhentäisi matkaa Mäntykankaan hautausmaalle sekä vähentäisi vilkasliikenteisen Laukaantien ylittämistarvetta. Aloitteen mukaan kävelytieksi riittää hiekkatie.

Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunkirakennelautakunnan lausunnon tiedoksi ja toteaa annetun selvityksen riittäväksi. Kaupunkirakennelautakunnan lausunnon mukaan Plantagenin ja Mäntykankaan hautausmaan välillä on kevyen liikenteen yhteys, joka sijoittuu Laukaantien varteen. Kevyen liikenteen väylän käyttö edellyttää siirtymistä Laukaantien toiselle puolelle, jonka voi tehdä maantien ali tai yli johtavien alikulku- sekä suojatieyhteyksien kautta. Vaikka reitti olemassa olevaa kevyen liikenteen väylää pitkin on noin 500 m pidempi kuin suoraviivainen reitti Plantagenin pihasta hautausmaalle, tarjoaa olemassa oleva yhteys turvallisen reitin ko. välille. Tämän hetkinen maanomistus- ja asemakaavatilanne ei mahdollista uuden erillisen kevyen liikenteen yhteyden toteuttamista Plantagenin ja Mäntykankaan hautausmaan välille.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/16021800.1/frmtxt23.htm

Kaupunginvaltuusto lisäsi keväälle yhden valtuustoseminaarin 23.3.

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kevään kokousaikatauluun valtuuston seminaarin 23.3.2015 klo 18.00 alkaen. Jo aiemmin 27.10.2014 kaupunginvaltuusto päätti, että kevätkaudella 2015 valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin 26.1., 16.2., 30.3., 27.4., 25.5. ja 15.6. kello 18.00, sekä valtuuston seminaari 25.5. klo 12–16.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/16021800.1/frmtxt24.htm

Eron myöntäminen kolmelle lautakunnan varajäsenelle ja uusien varajäsenten nimeäminen heidän tilalleen

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Veera Ylimaunulle kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Karoliina Niinistön lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Karoliina Niinistölle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Veera Ylimaunun lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Veikko Lahtiselle perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Timo Kivisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuuston 16.2.2015
Esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/16021800.1/index.htm
Esityslista liitteineen: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KV&pvm=16%2e2%2e2015%2018%3a00%3a00

Lisätietoja: Valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 5924 471

16.2.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje