Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 12.2.2015

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 12.2.2015

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 27.11.2014. Päätettävänä olivat muun muassa paikallisliikenteen kesän 2015 aikataulut sekä maksuvyöhyke- ja lippuhintapäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset.


Jyväskylän paikallisliikenteen kesän 2015 aikataulut

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä esitetyt kesäliikenteen aikataulut 1.6.–9.8.2015. Muutokset kesän 2014 liikenteeseen verrattuna ovat seuraavat:

Linjan 4 vuorot ajetaan kouluvuoden aikataulun mukaisesti. Linja 5 saa kaksi aamulähtöä lisää, kello 6.45 lähtö Kauppatorilta Ylistönmäelle sekä 7.00 lähtö Ylistönmäeltä Kauppatorille. Linjaa 5K ei liikennöidä kesällä. Linjaa 7 ei liikennöidä Viitaniemeen saakka ja Sarvivuoren lähtö-/päätepysäkki vaihtuu. Keskustasta Sääksvuoreen päin ajettaessa linja ajaa suoraan Keljonkankaantieltä Säynätsalontielle ja sieltä Sarvivuorentien liikenneympyrään. Ajantasauksen jälkeen linja lähtee uudelleen Sääksvuoren ja Kaijanlammen kautta keskustaan. Linjan viimeinen lähtö Kauppatorilta Sarvivuoreen on kello 17.25 ja Sääksvuoresta Kauppatorille kello 17.55. Aikataulut muutetaan sekä arkipäivien (M-P) että lauantailiikenteeseen (L).

Linjan 12 aamulähdöt ajetaan kesäliikenteessä Keltinmäestä alkaen, jotta linja 27 pysyisi paremmin aikataulussa. Linjan 14 aikataulu muutetaan vastaamaan enemmän talvikautta ja sen liikennöinnissä otetaan huomioon ELY-keskuksen liikennetarjonta. Linja 15 eriytetään omaksi linjakseen ja ajaa ainoana kesällä ajaa Viherlandiasta Kuokkalanpellon kautta keskustaan. Linjalle 16 siirtyvät mahdollisesti linjan 21 viikonlopun iltaliikenteen Kauppatorilta Jaakkolaan ajettavat vuorot kello 19.15 ja 21.15 sekä 20.00 ja 22.00 ajettavat vuorot Jaakkolasta Kauppatorille.

Linjan 21 viikonlopun iltaliikenteen vuorot Kauppatorilta Jaakkolaan kello 19.15 ja 21.15 sekä 20.00 ja 22.00 Jaakkolasta Kauppatorille siirtynevät linjalle 16. Linja 22 selkiytetään omaksi linjakseen eikä se käy enää iltaisin ja viikonloppuisin Viherlandialla. Lisäksi Palokan kautta ajettavat linjan 22 vuorot siirretään linjalle 36. Linja liikennöi kesäisin ainoastaan Keskusta–Länsiranta–Keskusta -väliä. Linjan 25 kaikki vuorot ajetaan talviaikataulun mukaisesti Palokkaan saakka, mutta vuoroja on kesäajalla vain kaksi tunnissa. Linjan 36 vuorotarjontaa lisätään sekä aamuun että iltapäivään.

Linjojen 1, 2, 3, 10, 13, 18/18K, 20, 27 ja 32 liikennöintiin ei tehdä muutoksia kesäajalle 1.6.–9.8.2015, vaan vuorot liikennöidään kuten kesällä 2014.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt5.htm


Maksuvyöhykepäätöstä koskevat oikaisuvaatimukset

Joukkoliikennejaostossa 27.11.2014 tehdystä, maksuvyöhykkeitä koskevasta päätöksestä saapui neljä erillistä oikaisuvaatimusta. Niissä vaadittiin muun muassa päätöksen muuttamista liittämällä Tikkakoski 2. vyöhykkeeseen, tarkastelemalla Vihtavuoren ja Tikkalan sijoittamista 2. tai 3. vyöhykkeelle sekä oikaisemaan maksuvyöhykkeistä tehty päätös toimivalta-alueen asukkaiden tasapuolisuutta loukkaavana.

Oikaisuvaatimusten mukaan uusien maksuvyöhykkeiden määrittelyssä ei yhdyskuntarakennetta ole huomioitu lainkaan ja vyöhykerajojen perusteena ollut matka on mitattu virheellisesti lähtöpisteestä. Lisäksi hallinto-oikeuden päätöksen perustella tehtävä vyöhykemallin korjaus olisi hoitunut Tikkalan ja Saukkolan liittämisellä 2.vyöhykkeeseen.

Joukkoliikennejaosto päätti hylätä esitetyt oikaisuvaatimukset todeten, että 27.11.2014 tehty päätös täyttää paitsi vaatimukset yhdyskuntarakenteen huomioimisesta ja matkan pituuden vaikutuksesta lippujen hinnoitteluun, myös hallinto-oikeuden päätökselle asettamat edellytykset. Vyöhykkeiden laajentaminen korottaisi vyöhykerajojen läheisyydessä asuvien asiakkaiden matkojen hintaa. Kapeammilla vyöhykkeillä matkan hinta on oikeammassa suhteessa kuljettuun matkaan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös ei estä viranomaista tekemästä uutta, sisällöltään aiemmasta poikkeavaa päätöstä. Siten joukkoliikennejaostolla on uutta päätöstä tehdessä oikeus muuttaa vyöhykkeitä myös muuten kuin hallinto-oikeuden päätöksestä johtuvin osin.

Vyöhykkeiden etäisyyksien tarkastelupiste on Jyväskylän paikallisliikenneterminaali Vapaudenkadulla. Kaikki paikallisliikenteen linjat kulkevat sen kautta, ja paikka toimii myös linjojen aikataulupisteenä keskustassa. Vyöhykerajauksissa on tarkasteltu etäisyyden lisäksi yhdyskuntarakenteen muotoutumista, eli rajan määrittelyssä otetaan huomioon myös kulku- ja liikkumissuunnat.

Esittelytekstit:
http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt6.htm
http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt7.htm
http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt9.htm
http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt11.htm


Uuden lippu- ja maksujärjestelmän lippuhintapäätöstä koskevat oikaisuvaatimukset

Joukkoliikennejaoston 27.11.2014 tekemä, lippujen hinnoittelua koskeva päätös synnytti kolme oikaisuvaatimusta. Niissä vaaditaan muun muassa oikaisemaan lippujen hinnoittelua koskeva päätös ja pitäytymään kesäkuun 2014 mukaisessa hinnoittelussa.

Kesäkuun 2013 päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen nähtiin koskevan vain maksuvyöhykkeiden määrittelyä, ei lippujen hinnoittelua, joten aiempi lippuhintapäätös olisi ollut syytä pysyttää. Jyväskylän keskusta-alueen nähtiin hyötyvän uudesta päätöksestä muita alueita enemmän. Maksuvyöhykkeistä ja lippujen hinnasta päättäessään jaoston nähtiin rikkoneen räikeästi tasavertaisuutta, ja etenkin 2. vyöhyke olisi poistettava vyöhykemallista kokonaan. Joukkoliikennejaostoa pyydettiin selvittämään kustannusvaikutuksia, mikäli matkan hinta olisi kaikille sama.

Joukkoliikennejaosto päätti hylätä tehdyt oikaisuvaatimukset ja totesi, että maksuvyöhykkeiden tarkistamisen yhteydessä myös lippujen hinnoittelu oli tärkeää tarkistaa maksuvyöhykkeitä vastaavaksi. Hinnoittelu perustuu matkan pituuteen, jolloin matkan pituuden kasvaessa myös matkasta maksettava hinta nousee. Pääsääntöisesti kaikki matkat ovat tulevassa hinnoittelumallissa edullisempia kuin nykytilanteessa.

Uuden valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän lähtökohtana on vyöhykkeisiin perustava toimintamalli kaikkien toimivaltaisten viranomaisten alueilla. Maksuvyöhykkeiden ja asiakashintojen määrittelyn pohjana on liikenneviraston ohjeistus. Jyväskylän toimivalta-alueen laajuuden (matka etelä-pohjoissuunnassa noin 83 km, itä-länsisuunnassa noin 56 km) vuoksi yhden hinnan määritteleminen koko alueelle nostaisi Jyväskylän keskusta-alueen matkan hintaa hyödyttäen eniten toimivalta-alueen reunoilla asuvia, mikä ei myöskään olisi tasa-arvoista.

Esittelytekstit:
http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt8.htm
http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt10.htm
http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/frmtxt12.htm


Kaikista kokouksen asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina. Asioista numero 9 ,10, 11 ja 12 tehtiin käsittelyn aikana kannatetut muutosesitykset. Äänestyksen jälkeen päätökset tehtiin esitysten mukaisina ja jaoston jäsenet Kirsi Nieminen ja Olavi Aapajärvi jättivät niistä eriävät mielipiteet.

Kokouksen esityslista löytyy osoitteesta http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/12021630.1/index.htm ja
esityslistan liitteet osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=JLJ&pvm=12%2e2%2e2015%2016%3a30%3a00.

Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Apulaiskaupungininsinööri Kari Ström, p. (014) 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

12.2.2015Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje