Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Asiakasta kuunnellaan varhaiskasvatuksessa

Asiakasta kuunnellaan varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakkaat haastetaan säännöllisesti mukaan kehittämistyöhön. Asiakaspalvelua ja palveluohjausta arvioidaan jatkuvasti toimintavuoden aikana, asiakaskyselyt toteutetaan kaksi kertaa vuodessa ja vanhempien vaikuttamisfoorumi, asiakasraati, kokoontuu kerran kuukaudessa.

Asiakaskysely kartoittaa kotien näkemykset varhaiskasvatuspalveluista

Lapset lukevat kirjoja, kuva: Hanna-Kaisa HämäläinenPerheet saavat vastatakseen asiakaskyselyn kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Kyselyssä perheet arvioivat, kuinka lapsi viihtyy hoidossa, miten lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja miten lapsen hoito, kasvatus ja opetus vastaavat perheen näkemystä laadukkaasta palvelusta.

Sähköiset kyselyt toteutetaan kaksi kertaa toimintakauden aikana, maalis- ja lokakuussa. Perheet saavat vastauslinkin sekä ohjeet kyselyn vastaamiseen hyvissä ajoin ennen kyselyn avautumista. Kyselyn tulokset saadaan lapsen omasta hoitopaikasta. Tuloksia käydään yhdessä läpi päiväkodin henkilöstön kanssa sekä vanhempainilloissa ja -tapahtumissa.

Varhaiskasvatuksen asiakas Eve Lahti kertoo olevansa tyytyväinen asiakkaan vaikutusmahdollisuuksiin. - Sähköiseen kyselyyn vastaamalla voi helposti antaa palautetta. Vastaamisen voi tehdä silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

Asiakkaiden palautteet huomioon kehittämistyössä

Nykyiset päivähoitopaikan hakukäytännöt ovat muotoutuneet asiakaskyselyjen palautteiden pohjalta. Hoitopaikan hakeminen, tiedot avoimista paikoista, päätökset ja yksityisen päivähoidon palveluseteliasiat hoituvat nyt yhdessä pisteessä. Sähköiset hakukäytänteet helpottavat perheiden asiointia.

Asiakkaiden kokemukset palvelusta ovat tärkeitä palveluohjauksen kehittämistyölle. Asiakkaat saavat hoitopaikan löytymisen jälkeen vielä kyselyn, jolla arvioivat asiakaspalvelun ja palveluohjauksen onnistumista.

Asiakasraati on vanhempien vaikuttamisfoorumi

Asiakasraati edustaa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kerhoissa, perhepuistoissa ja yksityisessä päivähoidossa olevia lasten vanhempia. Raadissa keskustellaan varhaiskasvatuksen sisältöön sekä palvelun laatuun ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Raati käsittelee ja ottaa kantaa myös koko varhaiskasvatusta koskeviin laajempiin asiasisältöihin. Viime vuosina raati on antanut kannanottonsa muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmaan, esiopetuksen oppimissuunnitelman ja päiväkoti-kouluverkkoselvitykseen.

Asiakaskasraati kokoontuu kerran kuukaudessa. Raadin kokouksista tiedotetaan ennakkoon. Varhaiskasvatuksen asiakkaat voivat jättää kysymyksiä ja toiveita raadin käsiteltäväksi. Kokousten aikataulu, kokousten teemat, edellisten kokousten muistiot sekä raadin käsiteltäväksi jätettävät kysymykset ja toiveet: www.jyvaskyla.fi/paivahoito/asiakasraati.

Varhaiskasvatuksen asiakas Elina López on mukana asiakasraadin toiminnassa kolmatta vuotta. Kuluneiden toimintavuosien aikana asiakasraadissa on keskusteltu muun muassa päiväkodin juhlista, monikulttuurisuudesta, ruokailusta, sisäilmasta ja viestinnästä.

- Asiakasraadissa pääsee vanhempana aitiopaikalta seuraamaan lapsen päivähoitoasioita. Oma tietoisuus lapsen päivähoitoon vaikuttavista asioista on lisääntynyt huimasti ja koen, että pääsen vaikuttamaan päätettäviin asioihin, summaa Elina López asiakasraadissa mukanaolon hyötyjä.

Elina López toimii mielellään myös varhaiskasvatuksen asiakasperheiden yhdyshenkilönä. Hän kannustaa muita varhaiskasvatuksen asiakkaita lähestymään rohkeasti asiakasraatilaisia yleisesti varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa.
– Mikään asia ei ole liian pieni ja asiakasraadissa asiat käsitellään yleisellä tasolla, Elina López toteaa. Oman alueen asiakasraatilaisten yhteystiedot löytyvät päivähoitopaikan ilmoitustaululta.

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen
Teksti: Minna Hakkarainen

4.2.2015Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje