Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Ei koulua vaan elämää varten

Ei koulua vaan elämää varten

Jyväskylän perusopetus tarjoaa koululaiselle eväät ”Ei koulua, vaan elämää varten”. Laadukkaan perusopetuksen lisäksi päätavoitteena on turvallisuus, hyvinvointioppiminen ja oppimisen edistäminen.

Turvalliset ja terveelliset koulutilat

Koululaisia Mankolan koulun kasvihuoneessa. Kuva Hanna-Kaisa HämäläinenJyväskylässä koululaisille halutaan tarjota turvalliset ja terveelliset koulutilat. Koulurakentaminen on vilkasta. Viime vuosien uusia kouluja ovat Vaajakosken, Palokan ja Mankolan yhtenäiskoulut, Kukkulan koulu sekä Liinalammin päiväkoti-koulu. Huhtasuolle rakennetaan uutta 650 lapsen oppimiskeskusta, joista Huhtarinteen ja Päiväharjun erityiskoulut sekä päivähoidon tilat ovat jo käytössä. Yhtenäiskoululle tilat valmistuvat kesällä 2015.

Ajanmukaiset koulutilat ja -välineet lisäävät koululaisten viihtyvyyttä. Ergonomiset kalusteet, luokkien hyvä sisäilma ja valoisat tilat tarjoavat hyvät olosuhteet oppimiselle. Koulun väki vaalii yhteisöllisesti, että tilat säilyvät jatkossakin hyvässä kunnossa.

– Esimerkiksi kengät riisutaan eteisaulassa ja näin estetään lian ja pölyn kantautuminen koulun sisätiloihin, kertoo Mankolan yhtenäiskoulun rehtori Pipsa Teerijoki.

Mankolan yhtenäiskoulussa on 480 oppilasta. Koulun erityispiirteenä on kasvihuone työ- ja opetustiloineen. Kasvihuoneessa ala- ja yläkoululaiset pääsevät itse viljelemään kukkia, vihanneksia ja juureksia siemenestä alkaen.

– Mankolan koulun kasvihuoneen blogin kautta perheet voivat osallistua ja seurata koululaisten viljelmien kasvua ja ympäristökasvatustyön edistymistä, sanoo Pipsa Teerijoki.

Yhtenäinen kasvun ja opin polku

Jyväskylässä lapselle halutaan turvata yhtenäinen kasvun ja opin polku. Kiinteä yhteistyö esiopetuksen, koulun ja perheen kanssa käynnistyy jo ennen ensimmäisen luokan alkamista. Moniammatillinen yhteistyö jatkuu läpi perusopetuksen aina toiselle asteelle siirtymiseen saakka.

Moni koulu toimii Jyväskylässä päiväkoti-kouluna tai yhtenäiskouluna, jossa 6-15 –vuotiaat oppilaat käyvät koulua saman katon alla. Tuttu talo, henkilökunta ja kaveripiiri luovat turvallisen toimintaympäristön ja -kulttuurin kasvun eri vaiheissa. Yhtenäiskoulu tarjoaa koululaiselle tutut aikuiset perusopetuksen ajaksi.

– Luokan-, aineen- ja erityisopettajien sekä oppilashuollon henkilöstön kiinteä yhteistyö helpottaa ja tukee koululaisen yksilöllistä kasvua ja oppimista, toteaa Pipsa Teerijoki yhtenäiskoulun kokonaishyödystä.

Hyvinvointia voidaan oppia, opettaa ja osata

Koululaisten hyvinvoinnin edistäminen ja kehittyminen on tärkeä osa Jyväskylän perusopetusta. Hyvinvointia arvioidaan säännöllisesti ja hyvinvointikeskustelu käydään osana lukuvuoden arviointikeskustelua oppimisen edistymisen rinnalla.

Hyvinvointia arvioidaan VaVa-menetelmällä vuosiluokilla 3 ja 6 viiden hyvinvoinnin osatekijän pohjalta; sosiaalisuus, kaverisuhteet, tunnetaidot, tarkkaavaisuus ja käyttäytyminen. Arviointi ja perusteella käytävä hyvinvointikeskustelu avaavat lapsen, vanhemman ja opettajan näkemykset ja kokemukset koululaisen hyvinvoinnista.

– Kun hyvinvointia tarkastellaan useasta näkökulmasta, muodostuu lapsen hyvinvoinnista kokonaisnäkemys ja tunnistetaan vahvuudet sekä mahdolliset tuen tarpeet, sanoo hyvinvointioppimista koordinoiva projektipäällikkö Tarja Tuomainen perusopetuspalveluista.

Tuen tarvetta ja toimenpiteitä selvitetään ja suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Tarvittaessa mukana on myös oppilashuollon henkilöstöä.

– Kun koululaisen oma kokemus ja arvio hyvinvoinnista tulevat näkyväksi, hän saa ja ottaa tietoa omasta hyvinvoinnistaan säännöllisesti vastaan ja oppii taitoja, voidaan alkaa puhua hyvinvointiosaamisesta, Tuomainen jatkaa.

Hyvinvoinnin ”oppiaineita” ovat mm. vuorovaikutustaidot, arjen rytmittäminen ja ajankäyttö, riittävä liikunta, terveelliset ruokailutottumukset, omasta hygieniasta huolehtiminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, oppimaan oppiminen sekä ympäristön arviointi ja tulkinta.

Teksti: Minna Hakkarainen
Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

25.6.2014Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje