Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 14.2.

Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.2. kokouksessa teemana Tiekartta Keski-Suomen innovaatiokeskittymään

Jyväskylän kaupungin tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta on rytmittänyt työskentelynsä siten, että kokousaikatauluissa vuorottelevat ns. teemakokoukset ja päätöskokoukset. Helmikuun kokouksessa aiheena oli juuri päättynyt ESR -hanke ”Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet” ja erityisesti sen päätuotoksena syntynyt ”Tiekartta Keski-Suomen innovaatiokeskittymään” -raportti jatkoaskeleineen.

Projektipäällikkö Seppo Risku Jyväskylän yliopiston Agora Centerista kertoi hankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä sekä avasi lyhyesti sen tulokset kiteyttävän Tiekartan pääsisältöä. Innovaatiokeskittymät ovat globaalin talouden paikallisia, luovia keskuksia. Tiekartta sisältää innovaatiokeskittymän rakentamisen perustavoitteet ja toimintamallin. Sen viesti on, että määrätietoisella yhteistyöllä Keski-Suomeen voidaan rakentaa elinvoimainen innovaatiokeskittymä, joka tuo hyvinvointia ja vaurautta koko alueelle.

Aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainen ja EU-koordinaattori Laura Ahonen Jyväskylän kaupungilta sitoivat Tiekartan kansalliseen kontekstiin ja avasivat näköaloja konkreettiseen jatkotyöskentelyyn innovaatiokeskittymän syntymiseksi Keski-Suomeen.

Esitysten jälkeen tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta keskusteli ja pohti mm. hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vaihtamisesta ja jakamisesta eurooppalaisella tasolla.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/tksltk/2012/14021700.1/frmtxt15.htm

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Jyväskylän kaupungin viherpolitiikkaan

Kokouksessa annettiin myös tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Jyväskylän kaupungin viherpolitiikkaan. Viherpolitiikassa luodaan toimintalinjat eri vastuualueilla tapahtuvalle viheralueiden suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle sekä kokonaiskuva Jyväskylän kaupunki- ja luontoympäristöstä, sen arvoista, ominaispiirteistä ja niiden kehittämisestä.

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa lausunnossaan viherpolitiikkaluonnoksen olevan asianmukaisen, mielenkiintoisen ja monipuolisesti erilaisia asiakokonaisuuksia tarkastelevan.

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa lausunnossaan kuntalaisten roolia viherpolitiikassa. Viherpolitiikka lisää ja selkiyttää kuntalaisten ja kunnan yhteistyömahdollisuuksia sekä mahdollistaa asukkaiden osallistumisen oman asuinympäristönsä viihtyvyyden parantamiseen. Lautakunta esittää lausunnossaan, että hoitosopimusten lisäksi osallistumismahdollisuuksia vihersuunnitteluun tulisi kehittää.

Erityistä huomiota lautakunta kiinnitti lausunnossaan mm. siihen, kuinka viherpolitiikalla tuetaan yhteisöllisyyttä ja sen kehittymistä. Yhdessä tekeminen synnyttää yhteisöllisyyttä, ponnistelut yhteisen viihtyisän asuinalueen luomiseen kasvattavat asukkaiden me-henkeä. Kehä Vihreän ja Kehä Sinisen lisäksi lautakunnasta nousi ehdotus Kehä Valkoisesta, hiihtolatureitistöstä, joka palvelisi talvisaikaan myös työpaikkaliikkujia.

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta toivoo, että viherpolitiikka toimenpiteineen ohjaa aidosti niin kaupunkiorganisaatiota kuin kuntalaisia toimimaan aktiivisesti oman elinympäristön kestävän kehityksen puolesta. Lautakunta odottaa kaupungilta näkyvää ja monipuolista tiedottamista viherpolitiikan laajan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Asian esittelyteksti ja lausunto kokonaisuudessaan: http://www3.jkl.fi/paatokset/tksltk/2012/14021700.1/frmtxt14.htm

Hyväksytty pöytäkirja on nähtävillä 21.2.2012 Innovaatiopalvelujen toimipisteessä, Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä ja internetissä http://www3.jkl.fi/paatokset/tksltk.htm

Lisätietoja:
Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnan pj. Eila Simola 0400 487 155
Kehittämisjohtaja Tapio Soini, p. 0500 642 856

14.2.2012Laura Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje