Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Ulkoasu ja löydettävyys kaupungin www-sivuston kehitystoiveiden kärjessä

Ulkoasu ja löydettävyys kaupungin www-sivuston kehitystoiveiden kärjessä

Jyväskylän kaupungin www-etusivulla (www.jyvaskyla.fi) oli käyttäjätyytyväisyyskysely 4.10.-26.10.2011, jolloin kyselyyn vastasi 566 käyttäjää.

"Kuten ennenkin, saimme tutkimuksesta paljon hyödyllistä tietoa sivuston kehittämistä varten", kertoo verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij. "Suurin kehittämistoiveiden kohde näyttää tänäkin vuonna olleen ulkoasu, mikä onkin ajankohtaista - seuraava pääsivuston ulkoasu-uudistus on tulossa keväällä/kesällä 2012. Se on jälleen 'perinteisen tavan ulkoasu-uudistus', eli laitamme ehdotukset verkkoon käyttäjien äänestettäviksi ja kommentoitaviksi kevään aikana. Samalla tarkistamme sivuston rakennetta, eli toista kehitystoivekohdetta, löydettävyyttä, koitetaan myös parantaa. Muutakin uutta on luvassa…"

Jyväskylän kaupungin sivuston pääsivujen ulkoasu ja rakenne uusittiin viimeksi marraskuussa 2009. Samalla otettiin käyttöön uusia toiminnallisuuksia.

Jyväskylän kaupunki on osallistunut vuosittain käyttäjätyytyväisyyskyselyyn vuodesta 2001, vain vuoden 2005 tutkimus jäi väliin. Perinteinen tutkimukseen osallistuneiden kuntien vertaileva osuus tullee vuodenvaihteessa 2011-2012.

Kouluarvosanaksi 7,7, käyttäjätyytyväisyysindeksi 3,48

Vastaajia pyydettiin antamaan www-sivustolle kouluarvosana välillä 4-10. Kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 7,7 (2010 kyselyssä 7,81), Jyväskylän kaupungin asukkaiden antamaksi arvosanaksi 7,67 ja ulkopaikkakuntalaisten antamaksi arvosanaksi 7,87.

Käyttäjiä pyydettin myös pisteyttämään (1(täysin eri mieltä)-5(täysin samaa mieltä)) erilaisia toteamuksia sen mukaan, miten toteamukset pitivät heidän mielestään paikkaansa. Tätä nimitetään käyttäjätyytyväisyysindeksiksi. Kaikkien vastaajien käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,48 (2010 3,57), josta Jyväskylän kaupungin asukkaiden antama indeksi oli 3,47 ja ulkopaikkakuntalaisten 3,53. Alla luonnehdinnat (suluissa 2010 lukemat):

- Sivusto on hyödyllinen 4,16 (4,24)
- Sivusto säästää aikaa ja vaivaa 3,75 (3,88)
- Sivut toimivat ongelmitta 3,73 (3,92)
- Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,68 (3,76)
- Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,64 (3,74)
- Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,53 (3,56)
- Sivustolta löytyy tarpeeksi tietoa 3,45 (3,49)
- Sivustolla on helppo liikkua 3,44 (3,58)
- Sivusto on ajanmukainen 3,43 (3,59)
- Pidän tästä sivustosta 3,35 (3,44)
- Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,28 (3,29)
- Sivusto on selkeä 3,24 (3,36)
- Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,12 (3,15)
- Sivusto erottuu edukseen 2,95 (3,02)

Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja?

Vastaajilta pyydettin myös kehitysehdotuksia kaupungin verkkosivujen parantamiseksi. Erityisesti kiinnitettiin huomiota pääsivuston ulkoasuun, jota toivottiin kiinnostavammaksi ja värikkäämmäksi. Myös sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen, "kapulakielen" vähentäminen ja asioiden helpompi löytyminen nousivat esiin. Samoin yhteystietohaun nopeutta kritisoitiin ja etusivua kritisoitiin siellä olevan suuren tekstimäärän vuoksi. Osa vastaajista oli täysin tyytyväisiä sivustoon sellaisenaan.

Sähköisiä asiointitoiveita

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (45% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa- aikapalvelujen (29%), sosiaalipalvelujen (24%), kirjaston (23%) sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (23%). Erityisesti toivottiin lääkäri-, sairaanhoitaja- ja hammaslääkäri-aikojen ajanvarauksia verkkoon. Toisaalta muistutettiin myös, että henkilökohtainen palvelu tulee säilyttää ja sitä tulee entisestään parantaa.

Vastaajista

Vastaajista 84% oli Jyväskylän kaupungin asukkaita ja 16% ulkopaikkakuntalaisia, 69% naisia ja 31% miehiä. Kävijät olivat ikäryhmiltään pääasiassa 26-55 vuotiaita (26-35(23%), 36-45(23%) ja 46-55(21%)). Asemaltaan vastaajat olivat pääasiassa toimihenkilöitä (24%), työntekijöitä 20%), ylempiä toimihenkilöitä (17%), eläkeläisiä (13%)ja opiskelijoita (10%).

Vastaajista 15% käy sivuilla päivittäin, 36% viikoittain ja 23% kuukausittain, loput satunnaisesti tai ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastattiin pääasiassa kotoa (63%).

Mitä asiaa verkkosivuiltamme hait ja löysitkö sen?

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (34%), tapahtumakalenteria (22%), terveydenhuoltoon liittyvää asiaa (19%), kirjastoon liittyvää tietoa (18%), sekä karttoja (18%). 79% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 12% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 9% ilmoitti ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Taustaa

Vuonna 2010 etusivulla käytiin 2,4 miljoonaa kertaa noin 4,5 miljoonan eri vierailun aikana. Sivustolla on noin 60 000 sivua, joita ladattiin yhteensä noin 26 miljoonaa kertaa. Kaupungin sivuilla on myös kolmattakymmentä sähköistä asiointipalvelua, mm. avoimen työpaikan hakeminen, päivähoitoon hakeminen, rakennusvalvonnan sähköinen lupahakemus jne.

Lisätietoja:
Verkkoviestintäpäällikkö Mikael Ratschinskij
mikael.ratschinskij[at]jkl.fi
puh 014 26 61564

17.11.2011Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje