Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskyläläiset nostivat katu- ja viherpalvelukyselyssä tärkeimmäksi panostuskohteeksi katujen aurauksen ja polanteiden poiston

Jyväskyläläiset nostivat katu- ja viherpalvelukyselyssä tärkeimmäksi panostuskohteeksi katujen aurauksen ja polanteiden poiston

Jyväskylän kaupunki järjesti keväällä 2018 asukkaille suunnatun nettikyselyn, jolla kerättiin palautetta katu- ja viherpalveluista. Vastauksia saapui kaikkiaan 901 kappaletta.

Kyselyssä vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1–5, jossa neutraalin arvon 3 alapuolelle jäävät arvot kuvaavat tyytymättömyyttä ja sen yläpuolella olevat arvot myönteistä suhtautumista. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat lumenauraukseen keskustan kaduilla (arvosana 3,85). Heikoimmiksi arvioitiin leikkipuistojen talvihoito (2,83) ja lumenauraus pyöräteillä (arvosana 2,85). Runsasluminen talvi oli talvihoidon kannalta hankala ja tämä näkyy vapaissa kommenteissa.

Palveluita, joihin kaupungin tulisi vastaajien mielestä eniten panostaa olivat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:

1. katujen auraus ja polanteiden poisto

2. jalankulku- ja pyöräteiden auraus

3. jalankulku- ja pyöräteiden liukkauden torjunta sekä

4. hiekoitushiekkojen poisto.

Vastauksissa tuotiin voimakkaasti esiin myös liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, yhteensä nimettiin useita satoja jalankulku- ja pyöräliikenteen sekä autoliikenteen kannalta turvattomia kohtia. Asiantuntijat käyvät kaikki ilmoitetut kohteet läpi ja selvittävät mahdollisuutta lisätä niiden turvallisuutta.

Kyselyssä oli mahdollisuus esittää joltakin kohderyhmältä puuttuvan teemapuiston rakentamista. Ehdotuksia tuli runsaasti: tärkeiksi koettiin erityisesti senioreita sekä lapsia ja nuoria palvelevat puistot. Eksoottisempia teemapuistoehdotuksia olivat esimerkiksi tiedepuisto, keppihevospuisto ja 40-vuotiaiden miesten ulko-olutpuisto, jossa ”ei ole kieltoja ja saa olla oma itsensä”. Ehdotukset käydään läpi kaupungin viherpalveluissa ja toteuttamiskelpoiset ideat poimitaan talteen.

Kyselyn tulosten yhteenveto löytyy sivulta https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakenne/kysely.

Lisää vastaajia saatiin some-markkinoinnilla ja hyvillä palkinnoilla

Kyselyn vastaajamääriä oli tänä vuonna tavoitteena saada kasvatettua, ja tavoitteeseen päästiin hyvin: vastaajien määrä kasvoi yli 500 edelliseen kyselyyn verrattuna. Kyselyyn houkuteltiin vastaamaan sosiaalisen median kanavien kautta ja myös vastaajien kesken arvottavien palkintojen laatuun oli panostettu.

Yksi kyselyyn vastanneista on jyväskyläläinen Antti Peräjärvi, joka myös voitti kaikkien vastaajien kesken arvotun matkapuhelimen. Peräjärven mielestä kaupunkilaisten mielipidettä on tärkeää ja kannattaa kysyä. Kyselyn teemoista hän pitää tärkeimpänä kevyen liikenteen väyliä. Niiden kunnosta samoin kuin pimenneistä katuvaloista hän on lähettänyt palautetta myös kaupungin sähköisen palautekanavan kautta, saanut palautteisiin vastauksen ja puutteita on korjattu. Positiivista palautetta Antti Peräjärvi antaa kaupungille muun muassa käytännöstä rakentaa uusien asuntoalueiden kadut ja katuvalaistukset valmiiksi ennen muun rakentamisen aloittamista alueella.

Katu- ja viherpalveluja koskeva kysely tehdään seuraavan kerran syksyllä 2018. Kysely toteutetaan tästedes kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, kun se aiemmin tehtiin kerta vuoteen -periaatteella. Kevään kyselyn pääpaino on talvihoidon asioissa, syksyllä keskitytään leudompien vuodenaikojen teemoihin.

Lisätiedot: kehittämisinsinööri Hannu Niemi, p. 014 266 5127, hannu.niemi[at]jkl.fi

25.6.2018Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje