Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 12.6.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 12.6.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 12.6.2018 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän kaupungin uutta metsäohjelmaa.

Jyväskylän kaupungin metsäohjelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin metsäohjelman. Metsäohjelma on strateginen ohjelma, joka linjaa kaupungin omistamien metsien hoitoa. Se on laadittu erityisessä yhteensovittavassa vuorovaikutusprosessissa. Metsäohjelman on laatinut yhteistyöryhmä, johon on kuulunut kaupungin edustuksen lisäksi edustajat kaupunkirakennelautakunnasta, Jyväskylän yliopistosta, Metsähallituksesta, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiristä, Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistyksestä, Keski-Suomen Lintutieteellisestä Yhdistyksestä, Metsä Groupista sekä Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry:stä.

Metsäohjelman visiona on, että Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä metsien taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisessa. Metsäohjelman vision mukaisesti metsät on Jyväskylän vetovoimatekijä, ja niistä saadaan monia erilaisia hyötyjä. Jyväskylän kaupunki tavoittelee myös metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä, tyytyväisiä asukkaita, avointa keskustelua, konflikteja vähentymistä sekä riittävää tiedon saamista.

Painopisteiksi metsäohjelmassa on nostettu virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän parantaminen. Noin 1000 hehtaaria talousmetsiä siirretään pääosin ulkoilu- ja virkistysmetsiin, ja suojelupinta-alatavoite nousee nykyisestä 13,5 prosentista 17 prosenttiin. Metsäohjelma jalkautetaan käytäntöön metsäsuunnitelman kautta. Metsäohjelman toteutumista seurataan vuosittain tehtävän seurantaraportin yhteydessä.

Länsi-Palokan osayleiskaavan pohjoisosa eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Länsi-Palokan osayleiskaavan pohjoisosa hyväksytään 31.5.2018 tarkistetussa muodossaan. Kaavaratkaisu sisältää uuden tulevan nelostien linjauksen nykyisestä Kirrin eritasoristeyksestä pohjoiseen. Kaava-alue rajautuu lännessä Puuppolantiehen, idässä Alvajärveen, etelässä Kirrin risteysalueeseen ja pohjoisessa Lahdenpohjantien yksityistiehen.


Asia 182 (Keskustan pysäköintivyöhykkeiden yhdenmukaistaminen ja maksullisen pysäköinnin laajentaminen) poistettiin esityslistalta.
Asia 183 (Pysäköinnin hallinta ja asemakaavojen pysäköintinormit Jyväskylässä) palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Asia 185 (Kankaan alueellisen kuituinfran sekä laite- ja teletilojen hinnoittelurakenteen ja hintojen päivitys) hyväksyttiin toimialajohtaja Saarivaaran muutetun ehdotuksen mukaisesti, missä uudet hinnat tulevat voimaan 1.7.2018 alkaen.

Muut kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6748. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi​

12.6.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje